myHuittinen logo

Aurahovi - Koti tuen ja palveluiden äärellä

Palvelusetelit

Monilla kunnilla, kuten Huittisilla on käytössä palveluseteli, jota Aurahovissa asuvan kannattaa hyödyntää. Palveluseteli kattaa merkittävän osan palvelukustannuksista. Palveluseteliä anotaan kunnalta ja sen saaminen edellyttää kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustajan toteamaa palvelun tarvetta.

Huittisten kaupungilla on käytössä sekä palveluasumisen että kotihoidon palveluseteli.
Palvelutarpeen arvion tekee Huittisten kaupungin geronomi p. 044 773 0250 tai 044 560 4188.

Tuet

Voit saada kustannusten kattamiseen palvelusetelin lisäksi eläkettä saavan hoitotukea. Vuokran maksuun voit saada eläkkeensaajan asumistukea.

Eläkettä saavan hoitotuen tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa. Lisätiedot 

Eläkkeensaajan asumistukea voit saada, kun asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. Voit saada asumistukea vakinaiseen vuokra- tai omistusasuntoon. Lisätiedot 

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen saaminen on mahdollista osasta Aurahovin palveluja. Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen maksimi on 2 250 euroa. Lisätiedot 

Me Aurahovilla avustamme Teitä tarvittaessa kaikkien palveluseteli- ja tukiasioiden selvittämisessä!