myHuittinen logo

Talviliikuntaa Huittisissa/ Winter sports in Huittinen

Luistimet jalkaan ja radalle!

Huittisissa on 8 puistotoimen ylläpitämää luistinrataa, joista Pellonpuiston, Loiman sekä Vampulassa Sallilan kouluilla on kaukalot. Laidattomia luistinratoja löytyy Koskipuistosta, Kaupin puistosta, Suttilan, Sammun sekä Sallilan kouluilta. Lisäksi talkoovoimin ylläpidettäviä ratoja löytyy ainakin Kukonharjasta.

Kaupungin lisäksi ahkerat talkoolaiset hoitavat myös osaltaan kunnossapitoa, mm auraamista. Toiveena onkin, että auraamisen jälkeen kolat siirretään pois kentältä, sillä kaupungin toimesta kentät aurataan suurimmaksi osaksi traktorilla, eikä hytistä välttämättä huomaa lumen peittämiä välineitä.

luistinratojen osoitteet:

Pellonpuiston kaukalo, Opintie 6

Loiman kaukalo, Loimijoentie 277

Suttilan kenttä, Erkkiläntie 8

Sallilan kaukalo ja kenttä, Sallilantie 63

Koskipuisto, Tiedonpolku

Kaupin puisto, Käsityöläisenkatu 9

Kännölään koko perheen voimin

Kännönvuoren-Vihkimysvuoren ulkoilualue sijaitsee lähellä keskustaa, Räikänmaantie 145:ssä. Hiihtoreittejä on valittavissa 1,4:km:n lenkistä aina Laturinteelle asti. Tasamaata ei tarvitse lykkiä, sillä korkeuseroja riittää, ehkä siksi perheen pienimmille soveltuukin pulkkamäen ympärille tehty pienempi tasamaan lenkki.

Alueelle on kasattu tykkilumesta kunnon pulkkamäki ja myös leijona-laavulle johtavassa rinteessä on isompi mäki, josta on huikea viilettää alas vaikka rattikelkalla.  Leijona-laavulla on mukava grillailla evästä ulkoilun lomassa, polttopuut kannattaa tuoda mukanaan. Huittislaiset kun ovat fiksua väkeä, jaksavat kantaa omat roskansa pois mennessään, mitä ei ole nuotiossa saanut poltettua.

Laavun vieressä ovat uudet Tahdon portaat, siinä pystyvät vanhemmat kohottamaan kuntoa sillä välin kun nuoremmat laskevat mäkeä. 

Ajankohtaista infoa latujen kunnosta saa 

https://www.facebook.com/HuittistenKaupunki

Https://wwww.instagram.com/Huittistenkaupunki

Koskipuiston luistelukenttä on aivan keskustassa kirkon takana
Kännölän tykitetty pulkkamäki

Put the skates on and get on the ice

Huittinen has 8 skating rinks maintained by park operations, of which the schools in Pellonpuisto, Loima and Sallila in Vampula have walls around them. There are skating rinks without walls in Koskipuisto, Kauppi Park, Suttila, Sampu and Sallila schools. In addition, there are rinks maintained by volunteers at least in Kukonharja.

In addition to Huittinen’s own employees, hard-working volunteers also take care of maintenance, for example snow plowing. It is recommended that after plowing the snow shovels would be removed from the rink, as the city will plow the snow mostly with a tractor, and the driver may not notice snow-covered equipment.

Skating rink addresses:

Pellonpuisto rink with walls, Opintie 6

Loima rink with walls, Loimijoentie 277

Suttila rink, Erkkiläntie 8

Sallila rink with and without walls, Sallilantie 63

Koskipuisto, Tiedonpolku

Kauppi Park, Käsityöläisenkatu 9

To Kännölä with the whole family

The Kännövuori-Vihkimysvuori outdoor area is located close to the city center, at Räikänmaantie 145. Ski trails are available from a 1.4 km course all the way to the Laturinne. There is no need to ski with too flat scenery, as there are enough height differences. Perhaps that’s why a smaller, flatter course around the sledding hill is more suitable for the youngest members of the family.

A great sledding hill has been piled up from the cannon snow, and there is also a bigger hill on the slope leading to the Leijona shelter - it is amazing to hurtle down from there on a sled. The Leijona shelter has a nice outdoor cooking spot for picnic while enjoying the day, remember to bring firewood with you. Local users are a smart crowd, and of course they manage to carry all the trash away with them or burn on the campfire.

Next to the shelter is a new Tahdon fitness ladder, where parents can exercise while the younger ones are sliding the slope.

Up-to-date information on the condition of the ski routes is available https://www.facebook.com/HuittistenKaupunki

https://wwww.instagram.com/Huittistenkaupunki

Kuntoportaat sijaitsevat laavun ja pulkkamäen vieressä

Tahdon portaat

Huittisten kaupungissa innostuttiin kuntoportaista 2019, ja ne ovatkin oiva lisä Kännölän kuntoilumahdollisuuksiin. Kaupungin ja ahkerien talkoolaisten myötä portaita alettiin rakentaa keväällä 2020 ja taloudellisena tukijana ollut Huittisten Säästöpankki sai kunnian nimetä ne Tahdon portaiksi.

Ensimmäisessä osassa keväällä valmistui 72 porrasta, pituutta kertyi 40m ja korkeuseroa 7m. Syksyllä talkoot jatkuivat, ja 80m:n soratiepätkän jälkeen alkaa jyrkemmät portaat kalliolle. Yhteensä näissä on nyt 150 askelmaa, kukin askelma 11cm korkea.

Rappusissa ei ole talvikunnossapitoa, mutta kaiteesta saa lisäturvaa ja kapeampi alaosa onkin suunniteltu niin, että alastulo tapahtuisi laavurinnettä pitkin.

Fitness ladder

The city of Huittinen was excited about the fitness ladder 2019, and they are a great addition to Kännölä's fitness opportunities. With the help of the city and hard-working helpers, the construction of the stairs began in the spring of 2020, and Huittinen Savings Bank, which was the financial supporter, was honored to name them the Will Stairs.

In the first part, 72 steps were completed in the spring, the length was 40m and the height difference was 7m. In the autumn, the work continued, and after an 80m gravel road, steeper stairs to the rock begin. In total there are now 150 steps, each step 11cm high.

There is no winter maintenance on the stairs, but the railing provides additional security and the narrower lower part is designed so that the descent would take place along the slope slope.

Leijona-laavu ison pulkkamäen harjalla

Leijona-laavu

Laavu on Huittisten Lions-Clubin rakentama ja kaikkien yhteiseen käyttöön tarkoitettu. Se sijaitsee lähellä paikoitusaluetta, joten omien polttopuiden kantaminen onnistuu mukavasti. Rinnettä on myös mukava laskea alas vaikka rattikelkalla, mäki on korkeampi kuin tykitetty pulkkamäki.


The Lion Shelter

The shelter was built by Huittinen Lions Club for everyone to use. It's close to the parking area, so you can carry your own firewood comfortably. It is also nice to slide the slope with a sled, it’s even higher than the sledding hill done with cannon snow.

Harjun latureitit ja Vampulan ulkoilumaja

Harjureitti on vuonna 1998 perustettu ulkoilureitti, joka sai vuonna 2016 virallisen ulkoreittistatuksen. Se sijaitsee Varsinais-Suomen ja Satakunnan raja-alueella. Harjureitin kunnossapidosta vastaavat Loimaan ja Huittisten kaupungit sekä Oripään ja Säkylän kunnat.

Harjureitin kokonaispituus on n. 28 km ja siitä n. 14 km on valaistua reitistöä. Reitistö on pääosin 6 metriä leveä ja talvellla lumivarmana alueena tunnetulle reitistölle ajetaan ladut ja luistelubaana palvelemaan hiihtäjiä.

Kaikki alueen laavut on tarkoitettu yleiseen käyttöön, ja jokaiselta löytyy polttopuita sekä wc. Alueella on kaksi yhdistysten omistuksessa olevaa majaa, joissa hiihtokaudella on kahviomyyntiä. Ulkoilumajan sijainti on Harjuntie 407.

Vampulan ulkoilumaja ja latureitistöt

The Ridge route of Harju and ulkoilumaja Cabin of Vampula

The ridge route of Harju is an outdoor route established in 1998 and it received an official outdoor route status in 2016. It’s located in the border area of Southwest Finland and Satakunta. The cities of Loimaa and Huittinen as well as the municipalities of Oripää and Säkylä are responsible for the maintenance of the ridge route.Total length of the ridge route is approx. 28 km and about 14 km of it is illuminated. The route is mostly 6 meters wide, and in winter the are awesome ski routes, since it is a known snow-proof area.

All shelters in the area are for public use, and they each have firewood and a toilet by them. There are also two association-owned cabins in the area and during the ski season you can buy coffee from those. The location of the Ulkoilumaja cabin is Harjuntie 407, Vampula.

Porsaanharju

Porsaanharju on jatketta Säkylänharjulle, ja sen korkein kohta on 143m merenpinnasta. Täällä sijaitsee Näköalalaavu, ja sieltä onkin huimat näköalat. Reitin pituus on alle 3 km, joten se on lasten kanssa sopiva hiihtomatka, tietysti eväineen. 

Laavuja on alueella 5, ja niissä on tulentekopaikat ja varastossa kuivia puita. Niiden yhteydessä ovat myöskin wc ja roskis. Tällä  Porsaanharjun osuudella ei ole iltavalaistusta

Porsaanharju

Porsaanharju ridge is an extension to Säkylänharju ridge, and its highest point is 143m above sea level. Here you can find Näköalalaavu’s lookout shelter which provides tremendous views. Length of the route is less than 3 km, so it is a suitable ski trip also with children – and don´t forget the picnic.

There are 5 shelters in area with campfire sites and a stock of dry wood to burn in it. They also have toilets and trash cans. This section of Porsaanharju ridge has no illumination in the evening time.

NO DOGS IN WINTER WHEN SKI ROUTES ARE COMPLETED

Porsaanharjun Näköalalaavu, tosin latujen ajamisen jälkeen ei koiria voi enää ulkoiluttaa reiteillä

Vampulan Ulkoilumaja, Harjuntie 407

Vampulan Ulkoilumaja on Vampulan Urheilijoiden omistuksessa ja sitä voi myös vuokrata yksityistilaisuuksiin. Hiihtokaudella siellä toimii viikonloppuisin pieni kahvio klo 11-16.

Pihasta löytyy myös grillikatos, ja puuvarasto sekä wc. Majan takana on ns. pururata ja vieressä pulkkamäki, ja iltaisin näihin saa valaistuksen takapihan sähkötolpasta.

Ulkoilumaja capin in Vampula, Harjuntie 407

Ulkoilumaja cabin in Vampula is owned by Vampulan Urheililjat sports association and it is available for rent for private events. During the ski season there is a small café on weekends from 11 am to 4 pm.

There is also an outdoor cooking shelter next to the cabin, as well as a storage for firewood and a toilet. Behind the cabin is a route for walking or skiing, and a big sledding hill next to it. They are both illuminated in the evening, you can find the switch behind the cabin from an electricity pylon. Latureitit

Ulkoilumajalta voi valita monta eri pituista reittiä, esim.Porsaanharjun reitti 2,5km, Erä-Veikkojen maja 8-9km, tai Toimintaloma 7-8km.Lisäksi pääsee Isosuon alueelle, Huovinrinteelle, Myllylähteelle, Kangasjärven ympäri tai miten haluaa reittejä yhdistellä. Puhelimeen voi tallentaa maastokartan, niin on helpompi seurata etenemistä.

Valaistuja reittejä ovat Erä-Veikkojen maja, Kangasjärvi, Toimintaloma ja Myllylähde. Valot sammuvat klo 22. Pururadan osuudelle valot saa parkkialueen tolpasta, jotka tietenkin lähtiessä muistetaan myös sammuttaa. Laavut sijaitsevat n. 3km:n välein jos suunnittelee vaikka viiden laavun kierrosta.

https://harjureitti.paikannuspalvelu.fi/

https://harjureitti.fi/wp-content/uploads/2020/02/Harjureitti_kartta_uusi-1.pdf

You can choose from many routes of different lengths from the Ulkoilumaja cabin, for example Porsaanharju ridge route of 2.5 km, route to Erä-Veikko cabin of 8-9 km, or Toimintaloma’s route of 7-8 km. You can save a terrain map to your phone, making it easier to track your progress.

Illuminated routes are to Erä-Veikko cabin, Kangasjärvi lake, Toimintaloma’s route and Myllylähde cabin. The lights go out at 10 pm. The are shelters located approximately in every 3 km, with makes it easier for you to plan your tour.

Ulkoilumajan pihassa on myös grillikatos, jos ei pidemmälle ole hinkua
Valaistua latua Erä-Veikkojen majalta moottoriradalle päin
Vampulan ulkoilumaja ja Harjureitti Harjuntie 407
Kännölän ulkoilualue Räikänmaantie 145